1

Bảng giá thuê xe VIP mới nhất

Giá thuê xe VIP đi sân bay

 • Xe 4 chỗ: 650.000 VNĐ/lượt
 • Xe 7 chỗ: 750.000 VNĐ/lượt
 • Xe 16 chỗ: 1.200.000 VNĐ/lượt

Giá thuê xe cap cấp đi nội thành Hà Nội

 • Xe 4 chỗ: 2.500.000 VNĐ/8 giờ hoặc 320.000 VNĐ/giờ (tối thiểu 4 giờ)
 • Xe 7 chỗ: 3.000.000 VNĐ/8 giờ hoặc 400.000 VNĐ/giờ (tối thiểu 4 giờ)
 • Xe 16 chỗ: 4.500.000 VNĐ/8 giờ hoặc 600.000 VNĐ/giờ (tối thiểu 4 giờ)

Giá thuê xe hạng sang đi ngoại tỉnh

 • Xe 4 chỗ: 6.000.000 VNĐ/24 giờ hoặc 700.000 VNĐ/giờ (tối thiểu 4 giờ)
 • Xe 7 chỗ: 7.000.000 VNĐ/24 giờ hoặc 800.000 VNĐ/giờ (tối thiểu 4 giờ)
 • Xe 16 chỗ: 9.000.000 VNĐ/24 giờ hoặc 1.200.000 VNĐ/giờ (tối thiểu 4 giờ)

Gói dịch vụ cho thuê xe cưới VIP

 • Xe cưới 4 chỗ: 3.500.000 VNĐ/8 giờ hoặc 500.000 VNĐ/giờ (tối thiểu 4 giờ)
 • Xe cưới 7 chỗ: 4.500.000 VNĐ/8 giờ hoặc 600.000 VNĐ/giờ (tối thiểu 4 giờ)
 • Xe cưới 16 chỗ: 7.000.000 VNĐ/8 giờ hoặc 900.000 VNĐ/giờ (tối thiểu 4 giờ)​

Giá thuê xe VIP limousine mới nhất

Hành trình Thời gian Xe Limousine 7 Chỗ Xe Limousine 9 Chỗ Xe Limousine 11 Chỗ Xe Huy/Fuso Limo 16 18 Chỗ
Xe Thaco Limo 16 18 Chỗ
City Tour Hà Nội 1 ngày 2.500.000 2.700.000 2.900.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Làng Cổ Đường Lâm – Thành Cổ Sơn Tây – Chùa Khai Nguyên – Hà Nội 1 ngày 2.600.000 2.800.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Chùa Hương – Hà Nội 1 ngày 2.526.000 3.000.000 2.926.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Tây Thiên – Tam Đảo – Hà Nội 1 ngày 2.950.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Tam Chúc – Địa Tạng Phi Lai – Hà Nội 1 ngày 3.180.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Chùa Tam Chúc – Tràng An – Hà Nội 1 ngày 3.000.000 3.000.000 4.300.000 5.100.000 5.000.000
Hà Nội – Chùa Tam Chúc – Đầm Vân Long – Hà Nội 1 ngày 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Yên Tử – Chùa Đồng – Hà Nội 1 ngày 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000
Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hà Nội 1 ngày 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An – Hà Nội 1 ngày 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Hoa Lư – Tam Cốc – Hang Múa – Hà Nội 1 ngày 3.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 1 ngày 4.000.000 4.000.000 45.000.000 5.000.000 6.000.000
Hà Nội – Ba Vì – Hà Nội 1 ngày 2.500.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Hà Nội – Hạ Long – Sửng Sốt – Titop – Hà Nội 1 ngày 5.080.000 5.280.000 5.480.000 6.280.000 6.380.000
Hà Nội – Mai Châu – Bản Lác – Hà Nội 1 ngày 4.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Hà Nội – Mộc Châu – Tà Xùa – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 8.000.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000 11.000.000
Hà Nội – Mộc Châu – Cầu Kính Bạch Long – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 7.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Tà Xùa Săn Mây – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 7.000.000 75.000.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Hà Giang – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 7.500.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
Hà Nội – Sapa – Moana – Cát Cát – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 7.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
Hà Nội – Cao Bằng – Hà Nội 2 ngày 3 đêm 8.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Hà Nội – Cao Bằng – Pác Bó – Thác Bản Giốc – Ngườm Ngao – Hà Nội 2 ngày 2 đêm 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000
Hà Nội – Thác Bản Giốc – Hồ Ba Bể – Hà Nội 2 ngày 2 đêm 10.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000
Hà Nội – Pù Luông – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 8.000.000 7.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000
Hà Nội – Suối Cá Thần – Pù Luông – Lam Kinh – Thành Nhà Hồ – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 10.000.000 9.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000
Hà Nội – Biển Bãi Đông- Nghi Sơn – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 8.000.000 10.000.000 10.000.000 11.000.000 13.000.000
Hà Nội – Biển Hải Tiến – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 8.000.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000
Hà Nội – Biển Hải Hòa Đảo Mê – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 8.000.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000
Hà Nội – Biển Hải Thịnh – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 600.000 8.000.000 10.000.000 11.000.000
Hà Nội – Biển Sầm Sơn – Chùa Cô Tiên – Hòn Trống Mái – Đền Độc Cước – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 8.000.000 9.000.000 9.000.000 11.000.000 12.000.000
Hà Nội – Vườn Quốc gia Ba Bể – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000 10.000.000
Hà Nội – Na Hang – Hồng Thái Mùa Hoa Lê – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 4.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 7.000.000 8.500.000 7.500.000 10.000.000 11.000.000
Hà Nội – Hạ Long – Yên Tử – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 7.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Hạ Long – Bãi Cháy – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Du Thuyền The Vintage Cruise Hạ Long – Hà Nội 2 ngày 6.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000
Hà Nội – Du Thuyền Hermes Cruise Hạ Long – Hà Nội 2 ngày 6.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000
Hà Nội – Du Thuyền Elite Of The Seas – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000
Hà Nội – Mù Cang Chải – Tú Lệ – Khau Phạ – Bảo Hà – Hà Nội 2 ngày 7.000.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
Hà Nội – Hoa Lư – Tam Cốc – Cúc Phương – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 6.000.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 12.000.000
Hà Nội – Du Lịch Cát Bà – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 7.000.000 7.000.000 7.500.000 10.000.000 12.000.000
Hà Nội – Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 7.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Sapa – Fansipan (Cáp Treo) – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 7.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Sapa – Moana – Cát Cát – Fansipan – Hà Nội 2 ngày 1 đêm 7.000.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
Hà Nội – Sapa – Fansipan – Y Tý – Lũng Pô – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 8.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Hà Nội – Sapa – Cát Cát – Fansipan – Hàm Rồng – Hà Nội 2 Ngày 2 Đêm 7.500.000 7.500.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
Hà Nội – Sapa – Chợ Cốc Ly – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 9.000.000 9.000.000 9.000.000 11.000.000 12.000.000
Hà Nội – Sapa – Chợ Bắc Hà – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 13.000.000
Hà Nội – Sapa – Chợ Cán Cấu – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 13.000.000
Hà Nội – Sapa – Hàm Rồng – Thác Bạc – Cát Cát – Fansipan – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 9.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 13.000.000
Hà Nội – Sapa – Y Tý – Hà Nội 4 ngày 3 đêm 12.000.000 12.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000
Hà Nội – Hà Giang – Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Hà Nội 3 ngày 2 đêm 10.000.000 11.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000
Hà Nội – Hà Giang – Khuổi Mi – Hà Nội 3 ngày 4 đêm 12.000.000 12.000.000 13.000.000 15.000.000 18.000.000
Hà Nội – Hà Giang – Du Già – Hà Nội 3 ngày 4 đêm 12.000.000 12.000.000 13.000.000 15.000.000 18.000.000

Lưu ý:

 • Giá trên đã bao gồm phí xăng, dầu, cầu đường, wifi, nước uống, lái xe ăn nghỉ tự túc
 • Giá trên chưa bao gồm VAT (Lấy VAT + 8%)
 • Bảng giá không áp dụng dịp lễ.

Lợi ích khi thuê xe VIP

Dịch vụ xe VIP mang lại cảm giác sang trọng với thiết kế nội thất cao cấp, ghế bọc da, hệ thống đèn led, và các tiện ích hiện đại​​. Xe Mercedes, Audi, Lexus tạo ấn tượng mạnh mẽ, nâng cao hình ảnh cá nhânthương hiệu.

Xe VIP trang bị các tiện nghi hiện đại như hệ thống âm thanh, máy lạnh, ti-vi led, và ổ cắm điện. Không gian nội thất rộng rãi, ghế ngồi thoải mái đảm bảo sự thoải mái tối đa cho hành khách trong những chuyến đi dài.

Dịch vụ cho thuê xe VIP luôn đảm bảo an toàn với đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và am hiểu các cung đường​​. Tài xế tuân thủ quy định giao thông, mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Dịch vụ chuyên nghiệp từ quy trình đặt xe, ký hợp đồng đến bàn giao xe​​. Hỗ trợ khách hàng 24/7 giúp giải quyết mọi thắc mắc nhanh chóng

Thuê xe VIP giúp tiết kiệm thời giancông sức. Bạn không cần lo lắng về bảo dưỡng xe hay tìm chỗ đỗ​. Tận hưởng chuyến đi trong không gian sang trọng và tiện nghi.

Các loại xe VIP phổ biến trên thị trường

Dịch vụ cho thuê xe VIP tại Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều loại xe sang trọng từ các thương hiệu nổi tiếng. Dưới đây là một số dòng xe VIP phổ biến nhất hiện nay.

Xe Limousine

Dcar Limousine là một trong những dòng xe VIP được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Với thiết kế nội thất sang trọng, xe Dcar Limousine mang đến trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho hành khách.

 • Ghế ngồi: Ghế ngồi bọc da cao cấp, bố trí theo dạng VIP với khả năng xoay 180 độ và ngả sâu, giúp hành khách dễ dàng giao tiếp và thư giãn tối đa
 • Tiện ích giải trí: xe trang bị hệ thống âm thanh cao cấp, màn hình LED, đầu DVD và các cổng sạc điện thoại, laptop, mang lại trải nghiệm giải trí hoàn hảo
 • Ánh sáng và không gian: Không gian trong xe rộng rãi, trang bị đèn LED trang trí, rèm cửa kéo tay, tạo nên không gian sang trọng và hiện đại, đảm bảo sự riêng tư cho hành khách.
 • Ngoài ra, xe còn có vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách, điều hòa nhiệt độ tự động, hệ thống điều khiển bằng giọng nói và các ngăn chứa đồ tiện lợi, nâng cao sự tiện nghi và thoải mái trong các chuyến đi dài.
xe dcar limo 9 cho

Xe Mercedes

Mercedes là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp. Các dòng xe phổ biến của Mercedes tại Việt Nam bao gồm Mercedes E200, E250, C200, và S500.

xe Mercedes
 • Ghế ngồi: Ghế ngồi đều được bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh điện đa hướng, và ghế trước thường có chức năng massage và sưởi ấm, mang lại cảm giác thoải mái tối đa.
 • Tiện ích giải trí: Xe trang bị hệ thống COMAND với màn hình trung tâm lớn, hệ thống âm thanh Burmester cao cấp cùng các kết nối Bluetooth và USB, cho phép hành khách thưởng thức âm nhạc, xem phim hoặc kết nối internet dễ dàng
 • Ánh sáng và không gian: Hệ thống đèn nội thất LED có thể điều chỉnh màu sắc và không gian rộng rãi với cửa sổ trời toàn cảnh mang lại cảm giác thoáng đãng, thoải mái.
 • Khác: Xe còn có các tính năng an toàn như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh tự động, cùng hệ thống điều hòa tự động 4 vùng và ngăn chứa đồ thông minh.

Xe BMW

BMW cũng là một lựa chọn hàng đầu cho dịch vụ cho thuê xe VIP. Các dòng xe như BMW Series 5 và Series 7 nổi bật với thiết kế thể thao, nội thất tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Xe BMW mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và phong cách, thích hợp cho các chuyến công tác và sự kiện quan trọng​

 • Ghế ngồi: Ghế ngồi trên xe được bọc da Dakota hoặc Nappa, điều chỉnh điện và hỗ trợ lưng tối ưu, ghế trước có chức năng làm mát và sưởi ấm, mang lại sự thoải mái cho hành khách.
 • Tiện ích: Hệ thống giải trí iDrive của BMW đi kèm màn hình cảm ứng, âm thanh Harman Kardon hoặc Bowers & Wilkins, và các kết nối không dây hiện đại, giúp hành khách dễ dàng giải trí và làm việc ngay trên xe.
 • Ánh sáng và không khí trong xe: Hệ thống đèn nội thất LED tùy chỉnh tạo không gian sang trọng, cùng cửa sổ trời toàn cảnh làm không gian thoáng đãng và rộng rãi hơn.
 • Tiện nghi khác: Xe BMW còn có các tính năng an toàn như hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo va chạm, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, điều hòa tự động 4 vùng và các ngăn chứa đồ tiện ích.
BMW Series 5

Xe Audi

Lexus là thương hiệu xe hạng sang của Toyota, với các dòng xe nổi bật như Lexus ES, RX, và LX. Các xe Lexus được biết đến với độ bền bỉ, nội thất xa hoa và các tính năng an toàn tiên tiến, là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm sự sang trọng và tiện nghi​.

Lexus ES
 • Ghế ngồi: Ghế ngồi trên Audi A6 và Audi Q7 được bọc da cao cấp Valcona, có khả năng điều chỉnh điện đa hướng, hỗ trợ lưng tối ưu, kèm chức năng massage, sưởi ấm và làm mát, mang lại sự thoải mái cho hành khách.
 • Tiện ích: Hệ thống giải trí MMI với màn hình cảm ứng kép, âm thanh Bang & Olufsen và các kết nối thông minh giúp hành khách giải trí và làm việc dễ dàng trên xe.
 • Ánh sáng và không gian: Nội thất được trang bị đèn LED trang trí và cửa sổ trời toàn cảnh, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, cùng rèm cửa kéo tay cho sự riêng tư.
 • Tiện nghi khác: Audi cũng tích hợp các tính năng an toàn hiện đại như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và hệ thống phanh khẩn cấp. Xe còn có hệ thống điều hòa tự động 4 vùng và các ngăn chứa đồ tiện ích

Bảng so sánh các loại xe VIP

Tiêu chi Dcar limousine Mercedes BMW Audi
Ghế ngồi Bọc da cao cấp, ghế xoay 180 độ, ngả sâu Bọc da cao cấp, điều chỉnh điện, massage Bọc da Dakota/Nappa, điều chỉnh điện, làm mát
Bọc da Valcona, điều chỉnh điện, massage
Tiện ích giải trí Âm thanh cao cấp, màn hình LED, đầu DVD COMAND, âm thanh Burmester, kết nối Bluetooth iDrive, âm thanh Harman Kardon/Bowers & Wilkins
MMI, âm thanh Bang & Olufsen, kết nối thông minh
Ánh sáng và không gian Đèn LED trang trí, rèm cửa kéo tay Đèn nội thất LED, cửa sổ trời toàn cảnh Đèn LED, cửa sổ trời toàn cảnh
Đèn LED, cửa sổ trời toàn cảnh, rèm cửa kéo tay
Khác Vách ngăn khoang lái & khoang hành khách, điều hòa tự động, điều khiển giọng nói Hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh tự động Hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo va chạm, điều hòa tự động 4 vùng
Hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp

Lưu ý khi thuê xe VIP

Những điều cần chú ý khi thuê xe VIP

 1. Xác định rõ nhu cầu: Trước khi thuê xe, hãy xác định rõ nhu cầu của bạn. Bạn thuê xe cho mục đích gì? Đi công tác, du lịch hay dự sự kiện? Việc xác định mục đích sẽ giúp bạn chọn được loại xe phù hợp, chẳng hạn như xe limousine cho các sự kiện quan trọng hay xe SUV cho những chuyến đi đường dài​.
 2. Kiểm tra tình trạng xe: Trước khi ký hợp đồng, hãy kiểm tra kỹ tình trạng xe. Hỏi về thời gian bảo dưỡng gần nhất và tình trạng các tiện ích trên xe. Điều này giúp bạn tránh những rắc rối không mong muốn trong quá trình sử dụng xe​.
 3. Đọc kỹ hợp đồng: Hợp đồng thuê xe nên chi tiết và rõ ràng về các điều khoản như giá thuê, các khoản phí phát sinh, và trách nhiệm của các bên. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ tất cả các điều khoản trước khi ký kết để tránh những tranh chấp sau này​​.
 4. Kiểm tra trình độ tài xế: Nếu bạn thuê xe có tài xế, hãy chắc chắn rằng tài xế có kinh nghiệm và quen thuộc với các tuyến đường bạn sẽ đi. Việc này không chỉ giúp chuyến đi của bạn an toàn hơn mà còn tiết kiệm thời gian và tránh những chi phí không cần thiết do lạc đường​​.
 5. Lên kế hoạch trước: Đặc biệt trong các dịp lễ tết hoặc mùa du lịch cao điểm, nên đặt xe sớm để đảm bảo bạn có xe và tài xế phù hợp. Đặt cọc trước từ 10-15 ngày có thể giúp bạn hưởng giá thuê tốt hơn và tránh tình trạng hết xe​​.

Mẹo để chọn được dịch vụ tốt nhất

 1. So sánh giá cả và dịch vụ: Trước khi quyết định, hãy tham khảo giá thuê từ nhiều đơn vị khác nhau. Đừng chỉ chọn giá rẻ nhất, mà hãy cân nhắc cả chất lượng dịch vụ và tình trạng xe. Giá thuê xe có thể khác nhau dựa trên nhiều yếu tố như loại xe, thời gian thuê và các dịch vụ đi kèm​
 2. Đánh giá và phản hồi: Tìm hiểu phản hồi từ các khách hàng trước đây để đánh giá chất lượng dịch vụ của đơn vị cho thuê. Những đánh giá này có thể giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về uy tín và chất lượng dịch vụ​.
 3. Kiểm tra chính sách bảo hiểm: Đảm bảo rằng xe thuê có bảo hiểm đầy đủ và hỏi rõ về các điều khoản bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố. Chính sách bảo hiểm rõ ràng sẽ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro không đáng có​​.
 4. Lựa chọn thời gian thuê hợp lý: Nếu có thể, hãy tránh thuê xe vào những dịp cao điểm như lễ tết. Giá thuê xe trong những ngày này thường cao hơn và xe cũng dễ bị hết chỗ. Thay vào đó, hãy lên kế hoạch thuê xe vào những ngày thường để tiết kiệm chi phí​​.
 5. Giao tiếp rõ ràng với nhà cung cấp: Hãy đảm bảo rằng bạn liên hệ thường xuyên với nhà cung cấp dịch vụ để cập nhật thông tin và xác nhận lại các chi tiết trước ngày thuê xe. Sự rõ ràng và minh bạch trong giao tiếp sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối không đáng có.

Câu hỏi thường gặp

Thông thường, giá thuê xe VIP đã bao gồm tài xế và chi phí xăng dầu. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra cụ thể với đơn vị cho thuê để biết rõ các chi phí phát sinh khác như phí cầu đường, bến bãi hoặc phụ phí khi thuê xe trong các dịp lễ, Tết

Có, thường thì bạn cần đặt cọc trước khoảng 30-50% giá trị hợp đồng. Số tiền này sẽ được hoàn lại hoặc trừ vào tổng chi phí khi kết thúc hợp đồng. Hãy chắc chắn kiểm tra các điều khoản hoàn trả đặt cọc với đơn vị cho thuê​.

Để chọn được dịch vụ uy tín, bạn nên tham khảo đánh giá từ khách hàng trước, so sánh giá cả và dịch vụ từ nhiều đơn vị khác nhau. Kiểm tra tình trạng xe và các điều khoản hợp đồng một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định​.

Bạn có thể thay đổi thời gian thuê hoặc hủy hợp đồng, nhưng cần thông báo trước ít nhất 3 ngày. Điều này giúp đơn vị cho thuê sắp xếp lại lịch trình và tránh những phiền toái không đáng có. Kiểm tra chính sách hủy hợp đồng để biết rõ các khoản phí có thể phát sinh

Các khoản phí phụ thu có thể bao gồm phí cầu đường, phí xăng dầu tăng thêm, phí km phụ trội và phí lưu đêm. Đọc kỹ hợp đồng để nắm rõ các khoản phụ phí này và tránh những chi phí không mong muốn​.

Có, bạn nên kiểm tra kỹ tình trạng xe trước khi nhận. Chụp ảnh hoặc quay video nội thất và ngoại thất xe để ghi lại tình trạng ban đầu, điều này giúp bạn tránh được các tranh chấp về tình trạng xe khi trả lại​.

Dịch vụ cho thuê xe VIP limousine tại Asia Trang Ngân

Thuê xe VIP cho đám cưới

Dịch vụ thuê xe VIP cho đám cưới mang lại trải nghiệm sang trọng và đáng nhớ trong ngày trọng đại. Các dòng xe cao cấp như Mercedes S450, BMW 520i, Audi A4 mui trần không chỉ ấn tượng mạnh mẽ mà còn thể hiện sự tôn trọng và đẳng cấp của cặp đôi.

Xe cưới thường được kết hoa tươi theo phong cách chuyên nghiệp, tạo vẻ đẹp thẩm mỹ cao nhất, giúp ngày cưới thêm trọn vẹn. Dịch vụ còn cung cấp xe cổ điển như Volkswagen và Citroen, mang lại vẻ thanh lịch và lãng mạn.

Giá thuê xe cưới dao động từ 2.200.000 đồng đến 7.500.000 đồng cho 4 giờ tùy thuộc vào loại xe và mức độ sang trọng​.

Xem chi tiết
thue xe limo cuoi
xe limousine 1

Thuê xe VIP du lịch

Thuê xe VIP cho du lịch mang đến sự thoải mái và trải nghiệm chuyến đi tiện nghi với các dòng xe như Limousine Dcar 9 chỗMercedes S500. Những xe này có nội thất sang trọng, ghế bọc da cao cấp, hệ thống giải trí và nhiều trang thiết bị hiện đại khác.

Dịch vụ thuê xe VIP thường bao gồm tài xế chuyên nghiệp, đảm bảo an toànthoải mái cho hành khách.

Giá thuê xe du lịch VIP thường được tính theo giờ hoặc theo ngày, ví dụ như 2.200.000 đồng cho 4 giờ hoặc 3.800.000 đồng cho 8 giờ

Xem chi tiết

Thuê xe VIP cho sự kiện

Đối với các sự kiện quan trọng như hội nghị, tiệc tùng, hay gặp gỡ đối tác, thuê xe VIP là lựa chọn lý tưởng để thể hiện sự chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Các dòng xe như Lexus GX460, Audi Q5 Premium Plus, và Land Rover Evoque Prestige không chỉ nổi bật với ngoại thất sang trọng mà còn được trang bị nội thất tiện nghi, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho hành khách​.

Dịch vụ thuê xe VIP cho sự kiện thường bao gồm tài xế chuyên nghiệp, đảm bảo đưa đón đúng giờ và an toàn. Giá thuê xe sự kiện có thể dao động từ 2.300.000 đồng đến 7.500.000 đồng tùy thuộc vào loại xe và thời gian thuê​

Xem chi tiết
xe asia trang ngan

Thuê xe VIP Hà Nội ở đâu chất lượng?

 • Asia Trang Ngân sở hữu đội xe limousine hiện đại với các dòng xe như Dcar Limousine, Hyundai Starex, và Ford Transit, luôn được bảo dưỡng và vệ sinh thường xuyên để đảm bảo sự an toàn và sạch sẽ cho khách hàng.
 • Đội ngũ tài xế chuyên nghiệpthân thiện được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm lâu năm, luôn chu đáo hỗ trợ khách hàng.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại đây rất tận tình, với đội ngũ nhân viên hỗ trợ 24/7 qua số điện thoại hoặc email.
 • Asia Trang Ngân cung cấp dịch vụ với giá cả cạnh tranhlinh hoạt, cùng nhiều chương trình ưu đãi.
 • Dịch vụ thuê xe của Asia Trang Ngân rất đa dạng, phục vụ cho các mục đích như du lịch, công tác, cưới hỏi, sự kiện, và đưa đón sân bay, với các tùy chọn thuê theo ngày, giờ, km, hoặc chuyến.

Hướng dẫn các bước đặt xe chi tiết

Liên hệ trực tiếp: Bạn có thể liên hệ với Asia Trang Ngân qua gọi điện hoặc liên hệ qua Zalo để cung cấp thông tin về loại xe, thời gian và lịch trình thuê.

Tham khảo và lựa chọn xe: Asia Trang Ngân cung cấp nhiều loại xe limousine với các tiện nghi cao cấp như ghế da, hệ thống âm thanh, tivi LCD, wifi miễn phí, và các dòng xe từ 9, 11, 16, 18 chỗ. Bạn có thể lựa chọn xe phù hợp với nhu cầu của mình.

Nhận báo giá: Asia Trang Ngân sẽ cung cấp báo giá chi tiết dựa trên yêu cầu của bạn, bao gồm các khoản chi phí như lương lái xe, chi phí nhiên liệu, phí cầu đường và các tiện ích khác

Ký hợp đồng và thanh toán: Sau khi thỏa thuận các điều khoản, bạn sẽ ký hợp đồng thuê xe và thực hiện thanh toán. Asia Trang Ngân có chính sách thanh toán linh hoạt và hỗ trợ khách hàng tốt trong quá trình đặt xe và sử dụng dịch vụ.

Đặt cọc: Khách hàng có thể phải đặt cọc một khoản tiền nhất định khi đặt xe. Khoản đặt cọc này sẽ được hoàn trả nếu hủy đặt xe trong thời hạn miễn phí. Nếu hủy sau thời hạn này, khoản đặt cọc có thể không được hoàn trả.

Thanh toán: Khách hàng thanh toán theo các phương thức được hỗ trợ như chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp

Chính sách hủy đặt xe limousine tại Asia Trang Ngân bao gồm các điểm chính sau:

Hủy bởi khách hàng:

 • Thời gian hủy chuyến: Thời gian hủy chuyến được tính theo ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ).
 • Trước 24 giờ trước giờ khởi hành: Huỷ xe trước thời gian này để không bị mất phí
 • Trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành: Hủy chuyến trong khoảng thời gian này có thể không được hoàn tiền.​
 • Điều kiện hủy: Các điều kiện này không áp dụng vào dịp Lễ, Tết. Khách hàng cần tuân thủ các quy định cụ thể về thời gian và điều kiện hủy để yêu cầu hủy chuyến được chấp nhận.

Hủy bởi Asia Trang Ngân

Nếu Asia Trang Ngân không thể thực hiện chuyến đi vì lý do bất khả kháng hoặc sự cố kỹ thuật, công ty sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán cho khách hàng.

 • Khi thuê xe, bạn cần cung cấp giấy tờ cá nhân như CMND hoặc hộ chiếu.
 • Thông tin liên hệ, lịch trình và hợp đồng thuê xe cũng cần được hoàn tất trước khi nhận xe.
 • Đảm bảo kiểm tra kỹ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng

Tóm lại, dịch vụ cho thuê xe VIP mang đến cho bạn trải nghiệm sang trọng và tiện nghi tối ưu. Từ việc lựa chọn loại xe phù hợp, hiểu rõ quy trình thuê đến việc tận hưởng các tiện ích cao cấp, thuê xe VIP không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của đẳng cấp. Hãy trải nghiệm và tận hưởng những dịch vụ tốt nhất ngay hôm nay!

Nơi nào bạn muốn đi ngày hôm nay?

Hãy đặt chỗ ngay tại xeasiatrangngan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status